Uses of Interface
org.omg.uml.behavioralelements.commonbehavior.AAssociationEndLinkEnd

Packages that use AAssociationEndLinkEnd
org.omg.uml.behavioralelements.commonbehavior   
 

Uses of AAssociationEndLinkEnd in org.omg.uml.behavioralelements.commonbehavior
 

Methods in org.omg.uml.behavioralelements.commonbehavior that return AAssociationEndLinkEnd
 AAssociationEndLinkEnd CommonBehaviorPackage.getAAssociationEndLinkEnd()
          Returns AAssociationEndLinkEnd association proxy object.